Zarząd

PREZES

Dobromir Wiącek

WICEPREZES

Krzysztof Wojtczak

SEKRETARZ

Piotr Wojtczak

SKARBNIK

Adam Dorcz

CZŁONEK ZARZąDU

Anna Majchrzak